Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego – wykonawca przebudowy ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – poinformowało o konieczności wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu od 16 czerwca br. w związku z przebudową ww. ronda i okolicznych ulic, aż do zakończenia realizacji inwestycji.
W związku z powyższym apelujemy obecnie do kierowców o nieparkowanie w zatokach na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicą Nowy Rynek. Prosimy również wszystkich użytkowników ronda i okolicznych ciągów drogowych, zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przemieszczania się w tej okolicy.

Urząd Miejski w Pułtusku