Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego informujemy, że istnieje możliwość dowozu osób na szczepienia przeciw COVID-19, do punktów szczepień oddalonych nie dalej niż 20 km od granic Gminy Pułtusk.

Jednocześnie informujemy, że dowozem do właściwych punktów mogą być objęte tylko osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w  stopniu znacznym o  kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, a także  mieszkańcy mający trudności z  dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, bez możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) oraz zarejestrowane na  szczepienie.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych kwestii są udzielane pod numerem telefonu – 23 306 72 40 działającym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku od  poniedziałku do  piątku w godz. od  08.00 do 16.00.

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I  SPRAW WOJSKOWYCH