Zdjęcie kranu
Facebook
Facebook
YouTube

W związku z koniecznością likwidacji awarii sieci wodociągowej informujemy, że w dniu 3 lipca 2024 r (w godzinach od 08.00 do późnych godzin wieczornych) nastąpi przerwa w dostawach wody dla  mieszkańców os. Popławy i os. Wyszkowska w Pułtusku oraz miejscowości Grabówiec.

Jednocześnie informujemy, że do czasu usunięcia awarii Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. w Pułtusku wraz z OSP Grabówiec zorganizuje punkty zaopatrzenia w wodę do celów sanitarnych. Będą one znajdowały się w Pułtusku przy ul.  Tartacznej (na parkingu przy sklepie PSS Gama ul. Tartaczna 33), na osiedlu Wyszkowska (okolice placu zabaw – róg ul. Sarbiewskiego i Noskowskiego) oraz przy Strażnicy OSP Grabówiec.

Ze względu na letni okres i wzmożone zapotrzebowanie na wodę uprzejmie prosimy mieszkańców o  zabezpieczenie zapasów wody zarówno do spożycia jak i celów sanitarnych. W przypadku trudności z tym związanych będzie istniała możliwość doraźnego poboru wody (nadającej się  do  spożycia po zagotowaniu) ze Stacji Uzdatniania Wody w Pułtusku (ul. Kościuszki) i Trzcińcu.

Przerwami w dostawach wody nie zostaną objęci mieszkańcy prawobrzeżnej części Pułtuska jednak możliwe są krótkotrwałe niedobory związane z usuwaniem awarii.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia wynikłe z zaistniałej sytuacji.

Samodzielny Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych

Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku