ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE JEDNOSTEK OSP PUŁTUSK 2024 (12)
Facebook
Facebook
YouTube

W niedzielę, 30 czerwca 2024 r., na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z  klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn OSP z terenu gminy Pułtusk. Zostały one zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w  Grominie, Zarząd  Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w  Pułtusku przy udziale i pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Pułtusku, Urzędu Miejskiego w  Pułtusku i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z  klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.
Do rywalizacji zostało zgłoszonych 10 drużyn w czterech kategoriach wiekowych: do  12  lat,  do 16 lat, do 18 lat i powyżej 18 lat. Zawody rozgrywane były zgodnie z  regulaminem zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych z 2011 r. Na jego podstawie drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m i  ćwiczenie bojowe (z wyłączeniem dr. do 12 lat).
Zawody sportowo – pożarnicze to przede wszystkim forma zabawy, ale również ocena stanu wyszkolenia pożarniczego jednostek OSP oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.  Cykliczność tej imprezy (zawody szczebla gminnego organizowane są co roku) przyczynia się bezpośrednio do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa nie tylko na terenie gminy Pułtusk, ale również na terenie całego powiatu.

Po zakończeniu zawodów Komisja Sędziowska dokonała następujących rozstrzygnięć:

– w kategorii DDP – (dziecięce drużyny pożarnicze, do 12 lat):
I miejsce zajęła drużyna OSP Głodowo;
– w kategorii MDP (młodzieżowe drużyny pożarnicze, do 16 lat):
I miejsce zajęła młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Trzciniec;
– w kategorii MDP (młodzieżowe drużyny pożarnicze, do 18 lat):
I miejsce zajęła młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Płocochowo;
– w kategorii powyżej 18 lat, w grupie „A” (męskie drużyny pożarnicze):
I miejsce zajęła drużyna OSP Głodowo,
II miejsce zajęła drużyna OSP Pułtusk,
III miejsce  zajęła drużyna OSP Przemiarowo,
IV miejsce – OSP Grabówiec,
V miejsce – OSP Lipniki Stare i OSP Trzciniec (taka sama liczba punktów),
VII miejsce – OSP Gromin.

Po ogłoszeniu wyników przez Sędziego Głównego Zawodów – st. kpt. mgr inż. Konrada Chrzanowskiego, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski i Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Pułtusku dh Andrzej Mitkowski wręczyli wszystkim drużynom pamiątkowe dyplomy i nagrody, a  zwycięzcom poszczególnych kategorii dodatkowo puchary.
Szczególne słowa podziękowania należą się przedstawicielom Komendy Powiatowej PSP w Pułtusku, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grominie oraz pracownikom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, którzy zadbali o sprawny przebieg tegorocznych zawodów.

Samodzielny Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku