Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie 1
Facebook
Facebook
YouTube

Pułtusk, 23 czerwca 2022 r.

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że w wyniku zakończenia procedury postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie została wybrana Pani Hanna Chojnowska.
Pani Hanna Chojnowska spełnia niezbędne wymagania określone w postępowaniu konkursowym. Podczas przeprowadzonego konkursu potwierdziła wiedzę oraz kwalifikacje wymagane na ww. stanowisku.

Samodzielny Referat Edukacji Urzędu Miejskiego w Pułtusku