Podpisanie umowy dot. MOSIR-u w Pułtusku 8
Facebook
Facebook
YouTube

Wielkim sukcesem zakończyło się ogłoszone 13 kwietnia br. przez Gminę Pułtusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wybór wykonawcy bardzo dużego zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa i adaptacja obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku – etap I”. W piątek, 24 czerwca, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk i Skarbnik Gminy Pułtusk Teresa Turek podpisali z Prezesem Zarządu Spółki Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy Tomaszem Bernatem, wykonawcą zadania, umowę na realizację niniejszej inwestycji.
Dzięki realizacji zadania w naszym mieście, w miejscu gdzie funkcjonuje obecnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, powstanie nowoczesny w pełni wyposażony kompleks rekreacyjno-sportowy.


Planowana całkowita wartość inwestycji stanowić będzie 8.522.506,82 zł, w tym: kwota dofinansowania 4.950.000,00 zł (dofinansowanie pozyskane z Funduszu Programu Rządowego Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych), a wkład własny Gminy Pułtusk wyniesie 3.572.506,82 zł.
Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024, w systemie zaprojektuj-wybuduj.
Do marca 2023 r. przewiduje się realizację prac związanych z  opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zakres prac, określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla niniejszego zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie budowy:
1) Boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach całkowitych 71,16 x 115,16m wraz
z infrastrukturą, tj. odwodnieniem, nawodnieniem, oświetleniem, ogrodzeniem, trybunami, utwardzeniami z kostki betonowej, wyposażeniem. Od strony północnej boiska zaplanowano dwa sektory trybun modułowych stalowych na całkowitą ilość min. 300 miejsc siedzących.
2) Bieżni okrężnejo długości biegu 400m i minimum czterech torach na okrężnej oraz sześciu torach na prostej o nawierzchni poliuretanowej.Planuje się również w ramach zadania wykonanie dodatkowych rzutni i skoczni zlokalizowanych w zakolach bieżni, tj. skocznię do skoku w dal, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą oraz do rzutu oszczepem, oświetlenie, trybuny (w tym ogrodzony sektor dla  gości wraz z modułowymi trybunami na minimum 30 miejsc siedzących) oraz wyposażenie sportowe. Na boisku z trawy naturalnej zostanie wykonana instalacja nawodnieniowa.
W ramach zadania przewidziano również wykonanie ciągów pieszych oraz placów pod trybuny
z kostki betonowej.
Inspektorami nadzoru będą:
– branża budowlana: Kosztorysowanie, projektowanie, nadzór budowlany Elżbieta Seweryńska z Pułtuska; – branża sanitarna: ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNO-BUDOWLANYCH “INSTAL-REX” PUŁTUSK Bogdan Kędzierski z Grabówca;
– branża elektryczna: ENiA Energetyka i Automatyka Jarosław Klejment z Płocochowa.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku