Skrót drogowy
Facebook
Facebook
YouTube

W czwartek, 21 kwietnia, Gmina Pułtusk podpisała umowę na realizację niezwykle ważnej dwuzakresowej inwestycji drogowej:
1) „Budowę drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą w Pułtusku”;
2) „Rozbudowę odcinka ulicy Sukienniczej wraz z ulicą Zaułek w Pułtusku”.
Dzięki zawarciu umowy powstanie droga o szerokości 6 m wraz z zatokami postojowymi o głębokości 2.5 i 5 m, chodnikami i zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego. Włączenie nowej drogi do drogi wojewódzkiej DW 618 (ul. Wyszkowska) zaprojektowano w tej samej lokalizacji, w której włączona była już istniejąca droga ułożona z płyt betonowych. Na drodze DW 618 przewidziano pas wyłączeń, a na wlocie budowanej drogi gminnej – wysepkę dzielącą.
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane: roboty przygotowawcze, rozbiórka istniejących nawierzchni, roboty ziemne, przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych, przebudowa kolidujących sieci telekomunikacyjnych, budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego, budowa powierzchniowego systemu odwodnienia, wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie, wykonanie nawierzchni, wykonanie oznakowania drogowego, uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.
Wykonawcą inwestycji będzie firma DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach.Termin realizacji inwestycji wynosi 12 miesięcy od chwili podpisania umowy.
Koszt inwestycji  4 949 494,94 zł. Budowa drogi uzyskała dofinansowanie w kwocie  2 440 346,36 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ten sposób od wielu lat rozważany i oczekiwany skrót drogowy stanie się faktem. To dla wielu Pułtuszczan, w tym mieszkańców Popław, bardzo ważna i dobra wiadomość. Zasadniczo będzie to zupełnie nowa, usytuowana na dziewiczym gruncie droga. Jej wykonanie umożliwi w przyszłości również dojazd do planowanej inwestycji, związanej z budową pułtuskiego CamperParku.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku