Budynek szkolny PSP 1 1
Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk rozpocznie już wkrótce realizację kolejnego etapu prac przy zabytkowym budynku, będącym obecnie siedzibą Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, dzięki dofinansowaniu w kwocie 160.000,00 zł przyznanemu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na roboty budowlane w zakresie remontu elewacji wraz z wymianą instalacji odgromowej.
Przypominamy, że jest to budowla, która istnieje na bazie dawnej kanonii wzniesionej w 1520 roku i przez 500 lat była niejednokrotnie przeobrażana pod nowe potrzeby. Skrywa w sobie liczne ślady ciekawych architektonicznych rozwiązań. Obiekt mocno ucierpiał wskutek powodzi, jaka nawiedziła miasto w 1979 roku, a jej pokłosiem stała się mnogość szkód zadanych nawet najtrwalszym zabytkom na pułtuskiej „Wyspie”. Budynek jest zlokalizowany w sąsiedztwie kolegiaty (bazyliki), uznanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2018 r. za „Pomnik Historii”.
W ubiegłym roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu również od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udało się wykonać częściowy remont elewacji budynku, ścian od strony północnej, oraz zamontować dwa nowoczesne urządzenia do osuszania z wilgoci kapilarnej piwnic budynku, oraz jego murów; aktualnie jest to najskuteczniejszy system osuszania ścian metodą odwróconej osmozy.
W tym roku dzięki przyznanemu dofinansowaniu zostanie wykonany remont elewacji frontowej (południowej) budynku wraz z częściową wymianą instalacji odgromowej.  
Gmina Pułtusk posiada bardzo dużo zabytków, które z uwagi na wartość historyczną i kulturową stanowią ważną część bogatej historii miasta. Obiekty te należy objąć szczególną opieką, jako że są one świadectwem dawnych czasów oraz kulturowych przemian minionych epok.
Planowane zakończenie prac – 31 października 2022 r.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku