tor kolejowy
Facebook
Facebook
YouTube

Jest to na razie informacja nieoficjalna, ale jak wieść niesie zapadła decyzja o zakwalifikowaniu projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, przez Pułtusk, do realizacji w ramach programu „Kolej+”. Ta ważna informacja została podana do wiadomości w trakcie konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów w Janowie Lubelskim.
Decyzja o zakwalifikowaniu naszego projektu do realizacji w ramach programu „Kolej+” jest zwieńczeniem długotrwałego procesu aplikacyjnego, który został zakończony w listopadzie ubiegłego roku. Ogłoszenie wyników w programie „Kolej+” odłożono w czasie, jako że pierwotnie przewidywano to rozstrzygnięcie na koniec lutego br.  
Przed partycypującymi w projekcie inwestycyjnym samorządami lokalnymi nastąpi teraz kolejny pracowity okres, w trakcie którego będą one uzgadniały końcowy kształt umowy realizacyjnej, jaka zostanie zawarta z PKP PLK w ciągu dwóch miesięcy od momentu oficjalnego doręczenia zawiadomienia o zakwalifikowaniu projektu. W tym czasie również samorządy będą uzgadniały kształt oraz sposób zabezpieczenia w uchwałach budżetowych zadeklarowanego pierwotnie udziału własnego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku