Finał IX edycji projektu „Tradycje Teatralne Pułtuska” 25
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

11 listopada br. odbył się finał IX edycji projektu „Tradycje Teatralne Pułtuska” pod patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk podczas którego poznaliśmy wyniki konkursu.

Jury konkursu w składzie:

 • Bożena Suchocka (przewodnicząca)
 • Grzegorz Mrówczyński
 • Grzegorz Milczarczyk

obejrzało przedstawienia 6 zespołów konkursowych:

 1. Grupa teatralna „Między Nami” z Serocka – Podróż Aleksandry Skorupy i Macieja Dmochowskiego, scenariusz inspirowany tekstemAleksandra Fredry; reżyseria Michał Beli
 2. Teatr „ Rozmyty Kontrast” z Ciechanowa – Kolacja dla głupca Francisa Vebera
  (w przekładzie Barbary Grzegorzewskiej); reżyseria Małgorzata Dzilińska;
 3. Grupa teatralna „TAJAGA” z Pułtuska – Próba generalna na podstawie tekstu Aleksandra Fredry „Z jakim się wdajesz, takim się stajesz”, reżyseria Lech Chybowski;
 4. Warsztatowa grupa teatralna ATM ARTYSTA z Warszawy – Kreacja kubizmu Anny Salamon; reżyseria Anna Salamon;
 5. „Teatr pod Dębem” z Pułtuska – Ostatnia wola Aleksandra Fredry; reżyseria Adam Gadomski;
 6. Teatr „Ostatni dzwonek” z Pułtuska – Zrzędność i przekora Aleksandra Fredry; reżyseria Artur Bednarek

przyznało następujące nagrody:

Nagrody zespołowe:

 – za godną podziwu pracę zespołową oraz brawurową realizację spektaklu – Teatr „ Rozmyty Kontrast” z Ciechanowa za przedstawienieKolacja dla głupca Francisa Vebera w przekładzie Barbary Grzegorzewskiej w reżyserii Małgorzaty Dzilińskiej;

 – za interesujący scenariusz, piękny plastycznie spektakl, nowoczesną formę oraz imponującą pracę zespołową – Warsztatowa grupa teatralna ATM ARTYSTA z Warszawy za przedstawienie Kreacja kubizmu Anny Salamon w reżyserii Anny Salamon;

za wykorzystanie wszystkich walorów sztuki Al. Fredry, poczucie humoru i wysokie umiejętności wykonawcze – „Teatr pod Dębem” z Pułtuska za przedstawienie Ostatnia wola Aleksandra Fredry; w reżyserii Adama Gadomskiego;

za ambitną próbę formalnego rozwiązania scenicznego współczesnego tekstu dramaturgicznego – Grupa teatralna „Między Nami” z Serocka za przedstawienie Podróż Aleksandry Skorupy i Macieja Dmochowskiego scenariusz inspirowany tekstemAleksandra Fredry; reżyseria Michał Beli;

za oryginalny pomysł realizacyjny i walory wykonawcze – Grupa teatralna „TAJAGA” z Pułtuska za przedstawienie Próba generalna na podstawie tekstu Aleksandra Fredry „Z jakim się wdajesz, takim się stajesz” w reżyserii Lecha Chybowskiego;

za ciekawy wybór repertuarowy oraz interesujące rozwiązania interpretacyjne – Teatr „Ostatni dzwonek” z Pułtuska za przedstawienie Zrzędność i przekora Aleksandra Fredry w reżyserii Artura Bednarka.

Nagrody ze reżyserię:

dla Małgorzaty Dzilińskiej za reżyserię przedstawienie Kolacja dla głupca Francisa Vebera;

– dla Lecha Chybowskiego za reżyserię przedstawienie Próba generalna na podstawie tekstu Aleksandra Fredry.

Nagroda aktorska za rolę kobiecą:

– dla Elżbiety Gierek za rolę pani Zielskiej z Zielskich w przedstawieniu Ostatnia wola Aleksandra Fredry.

Nagroda aktorska za rolę męską:

– dla Adama Gadomskiego za rolę Stanisława w przedstawieniu Ostatnia wola Aleksandra Fredry.

Wyróżnienia aktorskie:

– dla Adrianny Betlińskiej za rolę Marlene w przedstawieniu Kolacja dla głupca Francisa Vebera;

dla Aldony Piotrowskiej za rolę Józi Dorskiej w przedstawieniu Podróż Aleksandry Skorupy
i Macieja Dmochowskiego;

dla Michała Żuka za rolę Jana w przedstawieniu Zrzędność i przekora Aleksandra Fredry.

Nagroda Specjalna Jury:

– dla Mikołaja Zelecha za rolę Francoisa Pigniona w przedstawieniu Kolacja dla głupca Francisa Vebera.

Nagroda Publiczności:

Nagrodę publiczności otrzymał Teatr “Ostatni dzwonek” z Pułtuska. Nagrodę publiczności dla najlepszej aktorki otrzymała Aleksandra Jaworska za rolę Zofii w spektaklu Zrzędność i przekora, natomiast nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Michał Żuk za rolę Jana w spektaklu Zrzędność i przekora.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku