Dzień Patronki w SOSW 11
Facebook
Facebook
YouTube

W tym roku mija 19 lat od śmierci patronki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku – Anny Karłowicz. Była dyrektorem tej placówki, pedagogiem z wyjątkowym podejściem do uczniów z niepełnosprawnościami. 26 maja 2023 r. Jej pamięć uczcili  uczniowie, pracownicy oraz licznie zebrani goście wśród których był reprezentujący Gminę Pułtusk Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski. Po powitaniu osób przybyłych na uroczystość przez Dyrektor Aldonę Iniarską, delegacja uczniów wraz z nauczycielem złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą patronkę. Następnie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć program artystyczny w wykonaniu podopiecznych Ośrodka, poprzedzony wręczeniem nagród dla najlepszych uczniów.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku