ZS nr 2 w Pultusku z oddiałami integracyjnymi (baner)
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku.

Dokumenty do pobrania: Zarządzenie nr  567/2023 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

file:///C:/Users/mwodzynska/Downloads/ZARZ%C4%84DZENIE%20Nr%20567.pdf

https://bip-api.pultusk.pl/api/attachments/1027

Samodzielny Referat Edukacji