Herb PSP nr 4 im. I. Szewińskiej w Pułtusku
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Dokumenty do pobrania: Zarządzenie nr 566/2023 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej  w Pułtusku

https://bip-api.pultusk.pl/api/attachments/1026

file:///C:/Users/mwodzynska/Downloads/ZARZ%C4%84DZENIE%20Nr%20566-4.pdf

Samodzielny Referat Edukacji