Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Kończy się rozpoczęta jeszcze w ubiegłym roku przebudowa drogi Głodowo – Przemiarowo. Odbiór techniczny nastąpi już wkrótce. Inwestycja rozpoczęła się od modernizacji mostu na rzece Pełcie. Jest to droga gminna o długości 1596 m. Została przebudowana w celu:
– poprawy stanu technicznego nawierzchni,
– zapewnienia sprawnej komunikacji pieszej i rowerowej,
– zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zmniejszenia hałasu i emisji spalin.
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom pomocowym z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Głodowo – Przemiarowo nr 340429W i 340430W” zostało wykonane w cyklu operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wysokość dofinansowania – 1 582 855,00 . Całkowity koszt budowy – 3 131 313,13 zł.
Wykonawca: firma „Drogi i Mosty” Jan Kaczmarczyk.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku