AKTYWIZACJA... (...) rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię. - J.W. Goethe - #FunduszeEuropejskie (plakat)
Facebook
Facebook
YouTube

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza
Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Inf. Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku