XVI Wyścig po historię 35
Facebook
Facebook
YouTube

W ramach XXVI Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza, 13 września 2023 r.,  wystartował już po raz szesnasty ,,Wyścig po historię’’. Na starcie uczestników konkursu powitał m.in. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk. Uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Pułtusk zmierzyli się w konkursie wiedzy połączonej z konkurencjami sportowymi i marszobiegiem. W rywalizacjach wzięło udział sześć szkół, wszyscy uczestnicy wykazali się wiedzą z zakresu historii i tradycji związanych z naszym miastem. Po podsumowaniu punktacji klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej

III miejsce –  Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie 

IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie

VI miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej

Dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu wręczył Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk – Mateusz Miłoszewski.

Organizatorami wydarzenia byli: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku.

Dziękujemy wszystkim uczniom i opiekunom za udział oraz gratulujemy zwycięzcom XVI ,,Wyścigu po historię”

Wydział Promocji, Kultury i Sportu