Uroczystości związane z pożegnaniem odchodzącego na emeryturę Proboszcza Parafii pw. św. Mateusza 24
Facebook
Facebook
YouTube

W niedzielę, 25 czerwca 2023r., licznie zgromadzeni mieszkańcy, przedstawiciele duchowieństwa i środowisk religijnych, lokalnych władz, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, uczestniczyli w uroczystej Mszy św. sprawowanej przez ks. Infułata Wiesława Koska w pułtuskiej Bazylice o godz. 12:00. Eucharystia była dziękczynieniem za 45-letnią posługę duszpasterską, 30-letnią jako Proboszcz Parafii pw. św. Mateusza i pożegnanie, w związku z przejściem na emeryturę Księdza Infułata.

Samorząd Gminy Pułtusk reprezentowali podczas uroczystości Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Purgacz, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski, Sekretarz Miasta Pułtusk Patrycja Kazimierczak oraz Radni Rady Miejskiej w Pułtusku.

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk zwracając się do ks. Infułata Wiesława Koska, wyraził w imieniu Samorządu Powiatu Pułtuskiego i Samorządu Gminy Pułtusk szacunek, uznanie i podziękowanie za zaangażowanie i pracę zarówno w wymiarze duchowym, jak również materialnym dla dobra społeczności Ziemi Pułtuskiej oraz złożył życzenia wielu łask Bożych, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Burmistrz powiedział między innymi “Przez te wszystkie lata zapisał się Ksiądz w naszych sercach i umysłach jako życzliwy, wrażliwy i wyjątkowy kapłan. Dziś odczuwamy radość, że dane nam było Księdzu Infułatowi towarzyszyć w tej drodze, a zarazem smutek, który jest dowodem na to, że jest Ksiądz dla nas wszystkich kimś naprawdę ważnym. (…) Jako przedstawiciele samorządów lokalnych nie możemy nie wspomnieć chociażby o współpracy naszej oraz powiatowych i gminnych jednostek przy organizacji wydarzeń religijnych, patriotycznych, kulturalnych czy społecznych. (…) Wspólne działania i inicjatywy, zarówno te dotyczące Parafii, jak i bardzo często wykraczające poza nią, pozostaną w naszej pamięci. Zasługi i dzieła Księdza Infułata dla Parafii i tej świątyni, wyjątkowej dla Diecezji Płockiej i historii Polski, zapiszą się w sercach parafian i mieszkańców Ziemi Pułtuskiej. (…) pozostanie z nami na zawsze to nierozerwalne połączenie – Pułtuska Bazylika, to Ksiądz Infułat Wiesław Kosek, a dzisiejszy Jubilat, to Bazylika.”(…) Mamy nadzieję, że jeszcze wiele wspólnych dzieł przed nami nie tylko na rzecz wspólnoty Kościoła i tej świątyni, ale też dla dobra Pułtuska i powiatu pułtuskiego. “

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się do sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie czekał na nich poczęstunek.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku