Miesiąc: marzec 2022 (Page 5)

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwaniaczytaj więcej…

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.1 marca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 263/299/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacjiczytaj więcej…

na tle tulipanów czerwonych i żółtych treść życzeń z okazji dnia kobiet o burmistrza miasta pułtusk i przewodniczącego rady miejskiej w pułtusku

Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom życzenia zdrowia, pomyślności, uznania i szacunku oraz samych spokojnych dobrych dni. Niech każdy następny dzień przynosicoraz więcej sukcesów, optymizmu i radości. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk,Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgaczczytaj więcej…

OBCHODY 102. ROCZNICY ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM 38

5 lutego w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku odbyła się uroczystość patriotyczno-kulturalna w ramach obchodów 102. rocznicy zaślubin Polski z Morzem. Była ona upamiętnieniem aktu patriotycznego z 1920 roku, kiedy to generał Józef Haller wraz z wojskiem polskim w Pucku dokonał aktu zaślubin Polski z Bałtykiem. Obchody stały sięczytaj więcej…

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR – skupiające psychologów i innych specjalistów w zakresie interwencji kryzysowej i leczenia traumy – przygotowało krótki poradnik (ulotkę) dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Jest to trudno dostępna a bardzo obecnie konieczna wiedza. Materiał dostępny jest również na stronie internetowej Towarzystwa: https://emdr.org.pl/pomoc-dla-ukrainy/czytaj więcej…

Rozpoczęły się prace inwestycyjne mające na celu dalszy rozwój miejskiej infrastruktury drogowej, na co Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Roboty nabierają tempa w ulicy Zaułek, ale już wkrótce ekipy remontowe pojawią się w wielu innych miejscach, między innymi na ulicy Przechodniej iczytaj więcej…

W niedzielę, 6 marca br. o godzinie 12.00 w bazylice pułtuskiej odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych. Nabożeństwo poprzedził program artystyczny z muzyczną prezentacją filmową w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki. Po mszy świętej celebrowanej przez Księdza Infułata Wiesława Koska, w celuczytaj więcej…

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka, w piątek (4 bm.) na spotkanie informacyjne do Sali Maneż Domu Polonii przybyła duża grupa uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy. Burmistrz w imieniu całej społeczności Pułtuska powitał wszystkich oraz wyraził solidarność i uznanie dla bohaterstwa Prezydenta i waleczności narodu ukraińskiego.czytaj więcej…

Grafika w kolorach Ukrainy z napisem KONCERT CHARYTATYWNY/КОНЦЕРТ ХАРИТАТИВНИ PUŁTUSK – UKRAINIE/ ПУЛТУСК-УКРАЇНА 13 MARCA 2022 R. (NIEDZIELA)/13 БЕРЕЗНЯ 2022р.(недiля) od godz. 15.00 w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku/початок о год.15.00 в Салi Манежу Дому Полонiї в Пултуску Wystąpią MUZYCY UKRAINIE/ Будуть виступати музичнi групи: Maciej Komorowski Band, Simon&Simon, Stan Rudnicki, Karolina Ambroziak, Oliwia Iwanowska, Anna Rutkowska, Patrycja Rogalska, Martyna Bobowska, Wiktoria Sepełowska, Muzyka Kurpiów Puszczy Białej: Julia Bielińska i Piotr Waleśkiewicz, Alicja Tośka, Podobni Od Zawsze, Stanisław Wasilewski - Lider "Esox", zespół Crimson Rose W trakcie koncertu przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy i zbiórka rzeczowa (obejmująca artykuły spożywcze nadające się do bezpośredniego spożycia i artykuły higieny osobistej). Пiд час концерту будемо зберати грошi i також продукти харчування (готовi до споживання наприклад консерви) i речi до особистої гiгiєни.

PUŁTUSK – UKRAINIE/ ПУЛТУСК-УКРАЇНА 13 MARCA 2022 R. (NIEDZIELA)/13 БЕРЕЗНЯ 2022р.(недiля) od godz. 15.00 w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku/початок о год.15.00 в Салi Манежу Дому Полонiї в Пултуску Wystąpią MUZYCY UKRAINIE/ Будуть виступати музичнi групи: Maciej Komorowski Band, Simon&Simon, Stan Rudnicki, Karolina Ambroziak, Oliwia Iwanowska, Anna Rutkowska, Patrycjaczytaj więcej…

Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. poinformowało, że w dniu 1 marca br. zawarło umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pokrzywnica.Usługa będzie wykonywana w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2023 r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,Wydziałczytaj więcej…

Z A P R O S Z E N I E Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjnewszystkich uchodźców z Ukrainy,przebywających na terenie gminy Pułtusk – zarówno w miejscach zbiorowego zakwaterowania, jak też w lokalach prywatnych.Spotkanie odbędzie się w piątek, 4 marca 2022 r. o godz. 15.00w Sali Maneż Domu Polonii wczytaj więcej…

Dwie Złote Pary obchodziły dzisiaj, swoje rocznice 50. wspólnie przeżytych lat. Z tej okazji dostojni Jubilaci – Państwo Wanda i Marian Wieczorkowie oraz Zofia i Włodzimierz Wróblowie – zostali odznaczeni medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi im przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta medale wręczył Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciechczytaj więcej…

Drodzy mieszkańcy gminy Pułtusk, ponawiamy apel o wsparcie rzeczowe dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w naszej gminie i którym wspólnie pomagamy. W tym miejscu publikujemy i aktualizujemy informacje o najpilniejszych potrzebach. 28 marca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku (tel. kontaktowy:  517 116 691) zwraca się z prośbą o nieodpłatneczytaj więcej…

Gmina Pułtusk zapewnia uchodźcom z Ukrainy ewidencję pobytu, opiekę psychologiczną, wsparcie tłumaczy językowych, pomoc medyczną, bazę noclegową, zaopatrzenie w podstawowe artykuły spożywcze, higieniczne, odzież oraz posiłki obiadowe. Tak dzieje się dzięki dobroci serc i wspaniałomyślności wielu ludzi dobrej woli.Drodzy Przybysze, czujcie się u nas dobrze. Jesteście bezpieczni. Wydział Promocji, Kulturyczytaj więcej…

grafika, na czerwonym tle o treści Informacja dla rodziców dzieci przybywajacych z Ukrainy, pod spodem na niebieskim tle napis w języku ukraińskim ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki została opublikowana w językach polskim i ukraińskim informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy Wydział Promocji, Kultury i Sportuczytaj więcej…

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierciśp. doktora Krzysztofa Ostrowskiegowieloletniego Prorektora Akademii Humanistycznejim. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,animatora kontaktów społeczności Pułtuska ze społecznością żydowską.Rodzinie Zmarłego i Jego Przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia.Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskuczytaj więcej…