Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Stan murawy na pułtuskim stadionie i dwóch okołostadionowych boiskach zapiera dzisiaj dech w piersi. Mało kto wie jednak, że pielęgnowanie sportowych nawierzchni trawiastych polega na regularnym  przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych, bieżącej obserwacji trawy oraz systematycznych badaniach
i analizach. Zabiegi pielęgnacyjne doraźne obejmują: podlewanie, nawożenie, koszenie, zwalczanie roślinności konkurencyjnej, opryski na choroby grzybowe, skaryfikację roślin, wertykulację, usuwanie
i uzupełnianie drobnych uszkodzeń. Zabiegi pielęgnacyjne zachowawcze obejmują natomiast: piaskowanie, głębokie napowietrzanie, a ponadto wgłębny lub perforacyjny dosiew nasion traw.

Aktualny niezwykły wygląd i wysoką jakość ww. obiektów sportowych zawdzięczamy wieloletniej ciężkiej pracy i pasji pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie sposób pominąć jednak dużego wkładu w urządzenie boisk ze strony Uczniowskiego Klubu Sportowego MŁODE ORŁY NADNARWIANKI
i rzecz jasna Klubu Sportowego NADNARWIANKA.

Zespół Turystyki i Promocji