Samochód strażacki
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu otrzyma wkrótce nowoczesny samochód pożarniczy typu GBA. Wartość rynkowa sprzętu wynosi 760 000 złotych. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano 380 000 złotych, a z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 180 000 złotych. Nabycie pojazdu stało się jednak realne dzięki uchwale podjętej przez Radę Miejską w Pułtusku, na wniosek Burmistrza, umożliwiającej dofinansowanie zakupu ze środków własnych Gminy Pułtusk w kwocie 200 000 złotych.

Urząd Miejski w Pułtusku