Inwestycje PWiK Sp. z o.o.
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W maju br. nastąpi odbiór końcowy inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej o wartości prawie 5 000 000 złotych – tj. kanalizacji w ulicach: Wspólna i Rybitew, Białowiejska i Zielona Dróżka oraz Pod Wróblem.

W czerwcu br. planowane jest zakończenie modernizacji węzła osadowego na oczyszczalni ścieków – wartość zadnia około 1 300 000 złotych oraz odbiór specjalistycznego samochodu do konserwacji sieci kanalizacyjnej o wartości ponad 1 200 000 złotych.

Realizacja inwestycji stała się możliwa m.in. dzięki dokapitalizowaniu pułtuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przez Gminę Pułtusk.

Priorytetem realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższenie usuwania biogenów.

Wcześniej w ramach projektu wybudowano 7,5 km kanalizacji w ulicach:

  • Wojska Polskiego dopływ z Białowiejskiej i ul. 17 Sierpnia,
  • ul. Żwirki i Wigury,
  • ul. New Britain,
  • ul. Glinki,
  • ul. Śniegockiego,
  • ul. Mickiewicza (od ul. Pana Tadeusza do skrzyżowania z GS),
  • GS  (na działkach o nr ewid.: 1/2 i 42/23 obręb 18),
  • ul. Wiśniowa i ul. Winogronowa.

Mieszkańcy wyżej wymienionych ulic już korzystają z nowo wybudowanej kanalizacji.

Łączna długość wybudowanej kanalizacji wynosi około 11 km. Szczegóły w załączeniu w informacji opracowanej przez PWiK Sp. z o.o.