Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Pułtusk, Burmistrz Miasta Pułtusk zaleca ograniczenie osobistych wizyt w instytucjach publicznych do niezbędnego minimum.

W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną, bądź załatwianie spraw przez internet np. zapłatę podatku, złożenie wniosków w sprawach obywatelskich.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz ze względu na fakt, że pracę  w jednostkach organizacyjnych gminy może świadczyć mniejsza liczba pracowników, prosimy o wyrozumiałość, jeżeli terminy załatwiania spraw ulegną wydłużeniu.

Dziękuję bardzo za zrozumienie. Wszystkie podejmowane działania wprowadzamy dla Państwa bezpieczeństwa.

Wojciech Gregorczyk, Burmistrz Miasta Pułtusk