WYSTAWA JUBILEUSZ STRAŻY
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Serdecznie zapraszamy na wystawę czasową zorganizowaną z okazji 140. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku i 120. rocznicy założenia Orkiestry Dętej OSP Pułtusk.

Wystawa będzie dostępna do zwiedzania od soboty 27 czerwca 2020 r. od godz. 10:00 w kamienicy przy ul. Rynek 36. Przed odwiedzinami bardzo prosimy o zapoznanie się z tymczasowym regulaminem zwiedzania dostępnym pod linkiem – kliknij.

W roku 2020 przypada podwójny jubileusz, a mianowicie 140-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku i 120-lecie Orkiestry Dętej pułtuskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Z okazji obydwu zacnych jubileuszy Samorząd Gminny oraz lokalna społeczność postanowiła zorganizować uroczystość, podczas której upamiętniamy obydwa te wydarzenia.

Strażacy – ochotnicy pełniąc swą trudną, odpowiedzialną i ofiarną służbę, zgodnie ze słowami zawartymi w rocie ślubowania pokazywali i nieustannie pokazują innym jak „postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej”. Druhny i Druhowie z orkiestry zawsze uświetniali najważniejsze uroczystości miejskie i gminne, budząc podziw widzów i słuchaczy. Także na stałe wpisali się w historię miasta urozmaicając jego życie społeczno-kulturalne.

Miasto i Gmina Pułtusk pragnie uczcić ten jubileuszowy rok okolicznościową wystawą planszową zorganizowaną przez Muzeum Regionalne.

Zapraszam Mieszkańców gminy Pułtusk i gości do zapoznania się z niezwykłą historią  tych jednostek, która nierozerwalnie łączy się z dziejami naszego miasta. Niech ta wystawa będzie potwierdzeniem naszej wdzięczności za ofiarną służbę strażackiej Braci, za bezinteresowne zaangażowanie w prace na rzecz ochrony ludności cywilnej, lokalnej społeczności oraz udział w akcjach mających na celu ratowanie ich zdrowia i mienia.

Gratuluję pięknych jubileuszy Druhnom i Druhom pułtuskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, dziękuję za Waszą pracę, poświęcenie, godne podziwu bohaterstwo, a orkiestrze – za stałe rozwijanie repertuaru, zaangażowanie w życie społeczności lokalnej, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i tradycji naszej małej ojczyzny.

Dzisiejszym Jubilatom życzę dalszego rozwoju.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Gregorczyk