Listy z życzeniami dla Rolników
Facebook
Facebook
YouTube

Z OKAZJI POWIATOWO-GMINNEGO “ŚWIĘTA PLONÓW” LISTY Z ŻYCZENIAMI DLA ROLNIKÓW PRZESŁALI: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ADAM STRUZIK, POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO JAROSŁAW KALINOWSKI ORAZ PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRA HADZIK.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku