Facebook
Facebook
YouTube

„Święto Policji jest nie tylko doniosłym wydarzeniem, ale również okazją do wyrażenia słów uznania dla profesjonalnej i pełnej poświęcenia służby Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk” – czytamy w życzeniach od Samorządu Gminy Pułtusk skierowanych do wszystkich policjantów z okazji przypadającego na 24 lipca Święta Policji. Oficjalne uroczystości, jednak utrzymane w ścisłym reżimie sanitarnym odbyły się w dniu dzisiejszym (piątek, 23 lipca) w Domu Polonii w Pułtusku.

Dowódcą uroczystości był asp. sztab. Rafał Kwiatkowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komedy Powiatowej Policji w Pułtusku. Po złożeniu meldunku o gotowości do rozpoczęcia zbiórki z okazji Święta Policji Komendantowi inspektorowi Jarosławowi Olszewskiemu, uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Święto Policji to okazja do awansów i odznaczeń. Chwila, kiedy możemy wyrazić nasz szacunek wobec służby, którą policjanci pełnią każdego dnia stojąc na straży prawa i dbając o nasze bezpieczeństwo.

Łącznie w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku awansowało na wyższe stopnie podczas tegorocznego Święta Policji 30 funkcjonariuszy. Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji, podczas uroczystości wojewódzkich w Radomiu akt mianowania na wyższy stopień otrzymał również Komendant inspektor Jarosław Olszewski.

6 członków Związku Zawodowego przy KPP w Pułtusku zostało odznaczonych Medalami 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przyznanymi przez Zarząd Główny na wniosek Zarządu Terenowego.

Burmistrz Miasta Pułtusk dziękując za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków przyznał nagrodę dla aspiranta sztabowego Roberta Parzychowskiego. Nagrodę wręczył burmistrz Wojciech Gregorczyk wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Pułtusku inspektorem Jarosławem Olszewskim.

Nagrody również wręczyli poszczególnym policjantom: wicestarosta Beata Jóźwiak oraz wójtowie poszczególnych gmin powiatu pułtuskiego.

 „Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – słowa zaczerpnięte z roty ślubowania policyjnego skłaniają do refleksji nad misją Policji, która jest honorem, odpowiedzialną i niebezpieczną służbą. Bycie policjantem to nie tylko powód do dumy, ale także zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej służby – czytamy w kolejnym fragmencie życzeń od Samorządu Gminy Pułtusk, przekazanych na ręce komendanta Olszewskiego.

Wszystkim Policjantom, którzy otrzymali awanse, nagrody i odznaczenia serdecznie gratulujemy.

życzenia z okazji święta policji od przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku i Burmistrza Miasta Pułtusk

Wydział Edukacji i Promocji