Obrazki przedstawiające zakreślony głos i głos oddany wrzucany do urny wyborczej

WYBORY SAMORZĄDOWE

Kiedy:
7 kwiecień 2024 całodniowy
2024-04-07T00:00:00+02:00
2024-04-08T00:00:00+02:00
WYBORY SAMORZĄDOWE
Facebook
Facebook
YouTube

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

Do 2 kwietnia 2024r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców, właściwym dla miejsca stałego zamieszkania (podstawa prawna: art. 36 §6 Kodeksu wyborczego).

Sprawy dotyczące udostępniania spisu wyborców można załatwić:
– w Urzędzie Miejskim w Pułtusku ul. Rynek 41 w Wydziale Spraw Obywatelskich
(pokój nr 2), w godzinach pracy urzędu, tj.
poniedziałek                           08:00 17:00
wtorek, środa, czwartek        08:00 16:00
piątek                                     08:0015:00
– za pośrednictwem poczty elektronicznej składając wniosek do urzędu przez stronę  gov.pl  opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
– samodzielnie za pośrednictwem usługi  dostępnej  na stronie obywatel.gov.pl

Aby uzyskać dostęp do swoich danych wymagane jest: zalogowanie się do usługi, a następnie przejście do sekcji “Twoje dane” oraz do zakładki: “Centralny Rejestr Wyborców”.

Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2