Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk, będąca partnerem Samorządu Województwa Mazowieckiego w unijnym projekcie pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” otrzymała 8 komputerów, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek oraz oprogramowanie komputerowe do realizacji zdalnych zajęć. Projekt realizowany jest w Zespole Szkól nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Szkoła otrzymała sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże.

Wartość projektu to 35 mln zł, w tym 28 mln zł to środki z UE, a ponad 5,2 mln zł to środki z budżetu województwa mazowieckiego. Istotnym jest to, że partnerzy – samorządy nie muszą zabezpieczyć w swoich budżetach środków na wkład własny.

Opracował Wydział Edukacji i Promocji