Wizyta młodzieży z ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Urzędzie Miejskim w Pułtusku w ramach Dnia Przedsiębiorczości 2023 6
Facebook
Facebook
YouTube

Tegoroczna edycja programu Dzień Przedsiębiorczości 2023, objęta Honorowym Patronatem Prezydenta RP, została zaplanowana jeszcze na początku bieżącego roku na dzień 22 marca. Jej inicjatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która za organizację Dnia przedsiębiorczości otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono w kategorii Inicjatywy Edukacyjne.
Dzień przedsiębiorczości to inicjatywa, która na ogół sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
22 marca do Urzędu Miejskiego w Pułtusku przybyło ośmioro uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, którzy w ramach ww. programu postanowili odbyć jednodniową wizytę w wybranym przez siebie miejscu pracy. Celem wizyty jest zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem pracami urzędu, pozyskanie informacji o wykształceniu, umiejętnościach oraz predyspozycjach niezbędnych do wykonywania pracy w jednostkach administracji publicznej, a dzięki temu – zweryfikowanie własnych wyobrażeń o planowanym, niekiedy może nawet wymarzonym zawodzie. Przybyłych do ratusza uczniów przywitał Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski, po czym opiekę nad młodzieżą roztoczyły Sekretarz Miasta Pułtusk Patrycja Kazimierczak i Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Dorota Sobotka. Następnie wszyscy uczestnicy Dnia przedsiębiorczości zostali skierowani do wybranych wydziałów, w których będą mieli okazję zmierzenia się z zawodowymi wyzwaniami pracy urzędniczej.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku