UWAGA! Planowane wizje lokalne na terenie gminy i miasta Pułtusk 2
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, że w okresie
od maja do października 2023 roku, pracownicy Urzędu Miejskiego w Pułtusku wraz ze Strażą Miejską będą przeprowadzać wizje lokalne na terenie miasta i gminy Pułtusk  w zakresie:

– podatku od nieruchomości,

– liczba zgłoszonych do ewidencji psów,

– prawidłowo umieszczonych numerów porządkowych na budynkach.

Celem przeprowadzanych wizji jest sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym informacji i deklaracji składanych organowi podatkowemu, którym jest w tym przypadku Burmistrz Miasta Pułtusk.

Harmonogram planowanych miejscowości w 2023 roku obejmuje:
Płocochowo, Lipniki Nowe, Lipniki Stare, Przemiarowo i Kleszewo oraz ulice miasta Pułtusk: Wojska Polskiego, Białowiejska, Zielona Dróżka, Przemiarowska, Świętokrzyska.

Uczulamy naszych podatników na wszelkie próby oszustów podszywających się pod pracowników organów podatkowych. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pułtusku będą przeprowadzać wizje w obecności Straży Miejskiej i posiadają identyfikator służbowy.

W przypadku Państwa pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku – nr tel. 23 306 72 06 pok. Nr 6 (wymiar podatku), 23 306 72 07 pok. Nr 7 (kierownik Referatu).

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, biorąc pod uwagę art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, iż w przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, organ podatkowy może naliczyć w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe, należny podatek za okres 5 lat wstecz.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku