Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W nowo tworzonej strefie zieleni miejskiej w parku przy ulicy Solnej jest układana w pierwszej kolejności, a w następnej – na Placu Piłsudskiego będzie wykonywana w późniejszym czasie, utwardzająca ścieżki wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-żywiczna. Jak twierdzą znawcy, jest to niezawodna, proekologiczna technologia stabilizująca nawierzchnie tego typu składników infrastruktury, jak również gwarantująca zatrzymywanie i ekonomiczne gospodarowanie wodami opadowymi.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku