Przejścia dla pieszych 4
Facebook
Facebook
YouTube

Jak informowaliśmy Czytelników 12 lipca, w pobliżu budynku Urzędu Miejskiego po obydwu stronach jezdni oplatającej pułtuski rynek powstają dwa podwyższone przejścia dla pieszych, i że jest to inwestycja mająca na celu zapewnienie dostępności architektonicznej, zgodnie z potrzebami wynikającymi z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W międzyczasie pojawiły się pytania ze strony mieszkańców: dlaczego przejścia wykonano tylko do połowy jezdni? Wyjaśniamy, że były dwa powody wykonania ww. przejść tymczasowo w połowie. Po pierwsze, wybudowanie przejść dla pieszych przez rynkową jezdnię zaplanowano w taki sposób, by na tym obszarze nie wyłączać ruchu pojazdów. Po drugie: wykonanie tego typu robót drogowych wymaga trzytygodniowej przerwy technologicznej w celu związania betonowego podłoża nawierzchni brukowej. Od 4 sierpnia, czyli po wspomnianej przerwie technologicznej, firma wykonująca inwestycję przystąpiła do realizacji drugiego etapu robót, a wcześniej wykonane połówki przejść dla pieszych otwarto, umożliwiając przejazd pojazdom.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku