Otwarcie przedszkola w Przemiarowie 64
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W piątkowe popołudnie, 23 września, otwarto uroczyście niedawno wybudowane, pod wieloma względami wzorcowe przedszkole w Przemiarowie. Szczegółowa fotorelacja w załączeniu.

Pod koniec sierpnia br. został zakończony i oddany do użytku budynek nowoczesnego dwuoddziałowego przedszkola w Przemiarowie o powierzchnia zabudowy 587 m² i kubaturze 2780 m³, z atrakcyjnym wyposażeniem dydaktycznym i zapleczem kuchennym, wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. drogami manewrowymi i pożarowymi, parkingami, chodnikami, przyłączami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, siecią cieplną, przyłączami elektrotechnicznymi i teletechnicznymi.
Wykonawcą projektu było biuro projektowe KWADRATURA Sp. z o.o. z Warszawy.
Projekt przewidywał budowę parterowego budynku przedszkola przy istniejącej Publicznej Szkole Podstawowej w Przemiarowie.  Biuro projektowe zaplanowało prosty w formie budynek na planie prostokąta, z dwuspadowym dachem, z pochyłą ścianą północną i południową.
W budynku wyznaczono trzy strefy.
1. Pierwsza strefa to część dydaktyczna (tutaj znajdują się dwie sale, każda dla 25 dzieci, z własnym sanitariatem i magazynem oraz bezpośrednim wyjściem na zewnątrz).
2. Druga strefa – wejściowa (z biurami i ogólnodostępną toaletą).
3. Trzecia strefa to część kuchenna, która zajmuje dużą część budynku. W zapleczu gastronomicznym będą przygotowywane posiłki nie tylko dla dzieci z przedszkola, ale również dla uczniów sąsiedniej szkoły. Kuchnia może obsłużyć łącznie ok. 150 osób.
Budynek został zaprojektowany z myślą o energooszczędności. Po stronie południowej znajdują się sale edukacyjne z dużymi przeszkleniami, dzięki czemu mają one odpowiedni dostęp światła i ciepła słonecznego. Zaś pochyłe ściany umożliwiają zacienienie okien, dzięki czemu unika się przegrzewania i rażącego bezpośredniego światła słonecznego. Natomiast od strony północnej, w strefie komunikacji, zaprojektowano dużo mniejsze okna.
Elewacja w odcieniu bieli ma  znaczenie latem, gdy silne promienie słoneczne odbijają się od jasnych kolorów. Dzięki niej budynek nagrzewa się dużo słabiej. Ponadto, elewacja w większości jest wentylowana – wykończona płytami włókno-cementowymi. Pustka powietrzna między płytami a ścianą stanowi dodatkową izolację.
Centrala wentylacyjna z rekuperacją została przewidziana na poddaszu, a wszystkie kanały wentylacyjne poprowadzone są przez strop. Dzięki temu unika się kanałów w przestrzeni użytkowej. Zasilanie budynku w ciepło do ogrzewania pochodzi ze szkoły, z którą przedszkole tworzy wspólny zespół.
Źródłem światła są energooszczędne żarówki LED-owe.
Wykonawcą robót budowlanych, wybranym w wyniku postępowania przetargowego, była miejscowa firma PHU Budomur Zbigniew Kowalczyk z Pułtuska.
Z ramienia Wykonawcy pracami kierował pan Sławomir Rosiński.
Nadzór nad robotami budowlanymi
sprawowała firma MCM Inwestycje z Ciechanowa, w której inspektorem koordynującym był pan Krzysztof Mendalka.
Całkowity Koszt inwestycji łącznie z dokumentacją, nadzorem i robotami budowlanymi stanowi 3.184.079,90 .
Realizacja inwestycji możliwa była dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, które to dofinasowanie pokryło 100% wartości robót budowlanych.
Dodatkowo Szkoła we własnym zakresie wykonała ogrodzenie panelowe o długości 116 m, a jego wykonawcą była firma WROTMET Bogdan Pieńkos z Pułtuska. Wybudowanie tego przedszkola jest początkiem, kolejnych inwestycji z tego typu obiektami.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku