Facebook
Facebook
YouTube

Tak niedawno, bo zaledwie na początku maja ruszyła realizacja inwestycji pn. „Budowa Przedszkola w miejscowości Przemiarowo”. Gmina Pułtusk w grudniu ubiegłego roku otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 4 mln zł z puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Z załączonej fotogalerii łatwo wyciągnąć wniosek, że roboty przebiegają sprawnie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonano posadzki na gruncie, zbrojone są filary, gromadzony budulec (bloczki silikatowe) i rozpoczyna się wznoszenie ścian.
Przypominamy, że powierzchnia zabudowy ma wynosić 587 m², kubatura 2780 m³. Będzie to przestrzenne przedszkole z nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i zapleczem kuchennym, składające się z 34 pomieszczeń. Inwestycja obejmie również niezbędną infrastrukturę, tzn. drogi, w tym miejsca parkingowe, chodniki, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, sieci cieplnej, pompy ciepła, przyłącza elektrotechniczne i teletechniczne.Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku