Susza
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W związku z otrzymanym pismem Wojewody Mazowieckie w sprawie rozszerzenia uprawnień komisji ds. szacowania strat w uprawach rolnych o możliwość szacowania strat spowodowanych suszą Gmina Pułtusk informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych ww. zjawiskiem.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku przy ul. Rynek 41, w terminie do 14.08.2023 r.

Ponadto każdy rolnik składający wniosek o oszacowanie strat zobowiązany jest w aplikacji „susza” wprowadzić dane gospodarstwa wraz z powierzchnią wszystkich upraw oraz inwentarzem żywym zgodnie z wnioskiem złożonym do ARiMR o dopłaty obszarowe. https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Jednocześnie przypominany, że aby komisja mogła oszacować straty w poszczególnych uprawach nie mogą być one zebrane do dnia szacowania strat w terenie.

Wniosek do pobrania:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku