Strażackie uroczystości w Kacicach 30
Facebook
Facebook
YouTube

W sobotę, 15 czerwca 2024 r. w Kacicach obchodzono Gminny Dzień Strażaka połączony z jubileuszem tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, która świętowała 120-lecie działalności. Wydarzenie zainaugurowała  Msza św. w intencji strażaków, odprawiona w kościele pw. św. Stanisława Kostki
w Kacicach. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie wzięli udział w apelu.

Historię świętującej jubileusz jednostki ratowniczo-gaśniczej przybliżył Prezes OSP w Kacicach druh Stanisław Brzozowski. Można było ją również poznać, oglądając wystawę przygotowaną przez Muzeum Regionalne w Pułtusku przy współpracy z Krystyną Leleń, w ramach projektu badawczego “Kacice”.
Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Kacicach została wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego medalem pamiątkowym Pro Masovia.

Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski odczytał okolicznościowy list gratulacyjny Burmistrza Miasta Pułtusk, a także wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Pułtusku, Prezes OSP
w Grabówcu druhną Beatą Bielińską przekazał na ręce Prezesa OSP w Kacicach upominek od Samorządu Gminy Pułtusk.

Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku pod batutą kapelmistrza Andrzeja Kalinowskiego.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku