Spektakl teatralny w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela 13
Facebook
Facebook
YouTube

W środę, 27 września br., w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela, po raz kolejny wystąpili aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska w Krakowie, którzy zaprezentowali spektakl, pt. „To największe jest szaleństwo, nie znać słowa bezpieczeństwo”.

Opowieść zachwyciła wszystkie zgromadzone dzieci, które z wielkim entuzjazmem brały udział w przedstawieniu. Spektakl miał ważny przekaz – naukę podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Realizacja zadania profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023 Książka–uczy–leczy–pomaga

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela