Remont kamienicy
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Pełną parą prowadzony jest remont kamienicy przy ul. Rynek 13, mający na celu adaptację budynku do aktualnych potrzeb i funkcji użytkowych oraz kulturowych. Roboty, które wykonywane są obecnie wewnątrz obiektu, pozwalają na zapoznanie się z kunsztem dawnej sztuki budowlanej, na dostrzeżenie jej piękna i ciekawych architektonicznych rozwiązań stosowanych grubo przed ponad stu laty. Zadziwia już nawet fakt, że ówczesnymi wyłącznymi surowcami konstrukcji były palona cegła i wapno lasowane. Nie było stalowych zbrojeń i betonu. I to wszystko okazywało się niezwykle trwałe. Genialnym rozwiązaniem wydają się ceglane sklepienia kolebkowe (beczkowe) w kształcie połowy leżącego walca. Godnymi uwagi są również łukowe nadproża w osiach ścian poprzecznych oraz nad otworami okiennymi i drzwiowymi, jak również jodełkowy układ cegieł płyty biegu schodów wewnętrznych. Można zatem powiedzieć, że są to prawdziwe skarby ówczesnej sztuki murarskiej, które pozostawili nam w takiej obfitości jej dawni wspaniali mistrzowie.

Opis fotografii:

1, 2. Odkryte ubytki ceglanych sklepień kolebkowych nad zewnętrzną częścią piwnic.

3. Ubytki ceglanych sklepień kolebkowych nad zewnętrzną częścią piwnic; widoczny stan tynków ścian zewnętrznych przyziemia (od strony kanału).

4. Korytarz wewnętrzny w poziomie przyziemia;  widoczna struktura ścian po usunięciu warstwy tynku; widoczne nadproża łukowe w osiach ścian poprzecznych.

5. Otwór włazowy w sklepieniu nad piwnicami wewnętrznymi.

6. Widoczne sklepienie kolebkowe piwnic; w oddali przemurowane otwory w ścianach zewnętrznych.

7. Widoczne sklepienie kolebkowe piwnic; w oddali przemurowane otwory w ścianach zewnętrznych.

8. Widoczne sklepienie kolebkowe piwnic.

9. Widoczne sklepienie kolebkowe piwnic.

10, 11, 12. Wewnętrzna klatka schodowa; widoczna ceglana konstrukcja stopni; charakterystyczny bieg schodów – długi i niezbyt szeroki.

13. Widoczne sklepienie kolebkowe piwnic; uzupełnianie ubytków sklepień i ścian.

14. Otwór włazowy w sklepieniu nad piwnicami; uzupełnianie ubytków sklepień i ścian.

15. Otwór włazowy w sklepieniu nad piwnicami; widoczne ubytki ścian wewnętrznych; uzupełnianie ubytków sklepień i ścian.

16. Wewnętrzna ściana murowana; widoczny znaczny ubytek po zlikwidowaniu pieca; widoczny zły stan murów, tymczasowa podpora zabezpieczająca konstrukcję w tym miejscu, do czasu wykonania napraw.

17, 18. Wewnętrzna ściana murowana z kanałem dymowym; dobrze uwidocznione murowane nadproże łukowe nad otworem; widoczne osłabienia i ubytki struktury muru.

19. Zachowany piec kaflowy w dobrym stanie, ulokowany w charakterystycznej wnęce, piec zostanie zachowany do aranżacji; widoczna podłoga z drewna w złym stanie, stropy drewniane.

20. Po zbiciu tynków uwidoczniły się przemurowania otworów w ścianach bocznych; różnice w stanie cegły przemurowań dobrze uwidaczniają orientacyjny czas i sposób modyfikacji otworów.

21. Uwidoczniły się przemurowania otworów w ścianach; po lewej widoczne miejsce po byłym piecu kaflowym, pozostało włączenie do komina – czopuch; odzyskane kafle i drzwiczki z pieca w dobrym stanie przewidziane do ponownego wykorzystania.

22. Dobrze zachowane ceglane nadproże okna; po prawej widoczna konstrukcja ścian działowych; „placki” zaprawy klejowej pozostałe po okładzinie ścian wewnętrznych w niektórych pomieszczeniach.

23. Zejście do piwnic; widoczny łuk sklepienia ceglanego.

24. Płyta ceglana biegu schodów wewnętrznych; dobrze zachowana forma ułożenia i stan cegły.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych