Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Szczególnie w tym roku zwiększenie liczby miejsc i przestrzeni dla świątecznych ozdób, jak również piękno i blask pułtuskich iluminacji będą nam wszystkim bardzo potrzebne i pomocne, aby móc jak najpełniej poczuć ducha zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. A wszystko po to, aby móc uwolnić się od najrozmaitszych trosk, kłopotów i przygnębienia z powodu ciągle jeszcze nieodpuszczającej pandemii. Chodzi przede wszystkim o przeżycie Świąt w nadziei, że już niedługo będzie znacznie lepiej, normalniej, że będziemy żyli jak dawniej. Dlatego centralne miejsce naszego miasta – Rynek również bardzo szybko przybiera odświętną szatę.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku