Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Rozpoczął się długo oczekiwany remont elewacji wraz z wymianą instalacji odgromowej zabytkowego budynku, będącego aktualnie siedzibą Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Dofinansowanie inwestycji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również Samorząd Województwa Mazowieckiego, ułatwiło Gminie Pułtusk podjęcie tego trudnego zadania z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku