Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Podczas ostatniej narady koordynacyjnej w dniu 9 marca 2020 r., która odbyła się w ramach cyklicznych spotkań z wykonawcami robót drogowych inwestycji „Remont ciągu ulic Starego Miasta o dł. 1523 m wraz z mostem w Pułtusku” (Paweł Goc Brukarstwo, Nasierowo Dolne 23 – wykonawca I etapu remontu, Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76 – wykonawca II etapu, Pylon Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Mostowych ze Stargardu Szczecińskiego – podwykonawca remontu mostu) ustalono harmonogram i kolejność prac na najbliższe tygodnie.

Po wykonaniu chodników w ul. Benedyktyńskiej zostały wstrzymane pozostałe prace na tej ulicy związane z remontem nawierzchni jezdni i wjazdu do hali przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi. Z uwagi na konieczność pozostawienia przejezdności jedynej przeprawy mostowej na teren „Wyspy” prace te będą kontynuowane w okresie wakacyjnym. Wykonawca przeszedł z pracami na ul. Świętojańską, rozpoczynając roboty budowlane związane z chodnikami od strony mostu w kierunku Rynku.

Równolegle prowadzone będą prace na ul. Marii Konopnickiej w zakresie jezdni, których zakończenie planowane jest do końca bieżącego miesiąca. Należy się liczyć z dodatkowym czasem wyłączenia jezdni
z ruchu na okres około 20 dni po zakończeniu spoinowania kostki na wiązanie technologiczne betonu.

Ważne informacje w sprawie mostu.

Prace związane z montażem konstrukcji Mostu Świętojańskiego rozpoczną się w następnym tygodniu
tj. od dnia 16 marca 2020 r. Montaż konstrukcji nie oznacza możliwości użytkowania mostu. W tym przypadku także należy liczyć się z czasem niezbędnym na technologiczne wiązanie betonu.

Obecnie zostały odkryte przyczółki, których stan techniczny nie okazał się katastrofalny w odróżnieniu od zdemontowanej konstrukcji nośnej mostu.

Do przełożenia pozostaje infrastruktura niezwiązana z mostem: wodociągowa, energetyczna
i telekomunikacyjna. Z uwagi na nią została wcześniej wykonana tymczasowa kładka technologiczna.  

Podczas ww. spotkania wykonawca poinformował, że most będzie gotowy do wakacji.

Ostateczny termin zakończenia obu etapów prac zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami
to 30 września 2020 r., jednak obecny postęp prac wskazuje na wcześniejsze zakończenie inwestycji.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych