Bulwary
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Bulwary nad kanałkiem to najdłuższy ciąg spacerowy wykonany w ramach projektu „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”. Poprzez wycinkę i usunięcie zakrzaczeń, przywrócono do użytku dotychczas trudno dostępne części bulwarów, położono również nawierzchnię mineralną, zamontowano elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Wykonano nasadzenia z nieinwazyjnych gatunków drzew, krzewów i bylin (m.in.: wierzby, lipy, głogi, róże, derenie, bez czarny, kaliny). Każde drzewo oznaczone jest tabliczką z nazwą gatunku i datą dokonania nasadzenia. 

W ostatnich dniach ten teren uatrakcyjniła również wystawa „Pułtusk…naturalnie!”,  zamontowana na ogrodzeniach nieruchomości, prezentująca piękno lokalnej przyrody, uchwycone przez pułtuskich fotografów amatorów.