Pułtuska Gala Stypendialna 2023 (59)
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Przyznawane przez Burmistrza Miasta Pułtusk stypendia motywacyjne już od kilku lat trafiają do uczniów szkół podstawowych, którzy wykazują się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi i artystycznymi. W tym roku uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w środę,
18 października 2023 r., w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku. Uczniowie wyróżnieni za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie mogli razem z rodzicami cieszyć się zasłużoną nagrodą.
Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wręczył stypendia 110 uczniom, w tym 101 uczniom za wysokie wyniki w nauce i 9 uczniom za osiągnięcia sportowe.
Gratulujemy wszystkim stypendystom osiągniętych wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku