Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 15 września 2023 r. upływa termin płatności trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz drugiej raty podatku od środków transportowych.

Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym
w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na indywidualny nr konta bankowego.

Info. Wydział Budżetu i Finansów Referat Podatków i Opłat Lokalnych