Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 15 listopada 2023 r. upływa termin płatności czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego.

Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym
w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na indywidualny nr konta bankowego.

Stanowisko ds. księgowości podatkowej I Wydział Budżetu i Finansów Referat Podatków i Opłat Lokalnych