Facebook
Facebook
YouTube
RSS

22 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Zastępca Burmistrza Pułtuska Mateusz Miłoszewski podpisał z Wicewojewodą Arturem Standowiczem umowę na dofinansowanie budowy przejść dla pieszych w okolicach dwóch skrzyżowań ulicy Rafała Krajewskiego z ulicami Komisji Edukacji Narodowej oraz Łączną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Gmina otrzymała dofinansowanie przebudowy ww. skrzyżowań po 480.000,00 zł do każdego, co łącznie stanowi kwotę dofinansowania 960.000,00 zł. Wartość całej inwestycji wyniesie 1 494 949,49 zł.
Skrzyżowania i bezpieczne przejścia dla pieszych wykona firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, z którą została już w tej sprawie podpisana umowa. Na pozostałą część ulicy (odcinki pomiędzy skrzyżowaniami) ogłoszono przetarg. Tak więc oprócz nowej nawierzchni ulica Krajewskiego otrzyma dodatkowe elementy poprawy bezpieczeństwa w postaci wyniesionych skrzyżowań oraz oświetlenia przejść dla pieszych.

Źródło foto: str. int. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku