Program Poznaj Polskę 9
Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk już po raz drugi realizuje rządowy projekt „Poznaj Polskę”.

Celem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, ma na celu stworzyć uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Gmina Pułtusk otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki kwotę 77 493,00 zł na zorganizowanie wycieczek w szkołach podstawowych dla których jest organem prowadzącym. Całkowity koszt zadania wyniósł 96 867 zł.

Samodzielny Referat Edukacji