Ponowne podziękowania dla Ganderkesse 13
Facebook
Facebook
YouTube

Już niejednokrotnie dziękowaliśmy za hojność mieszkańcom naszego miasta partnerskiego – Ganderkesee z Niemiec, z Dolnej Saksonii – którzy od marca br. kwestują w swojej gminie, pragnąc współuczestniczyć w świadczeniu pomocy uchodźcom z ogarniętej pożogą wojenną Ukrainy, którzy ratując własne życie, życie swoich dzieci i resztki mienia znaleźli spokojny dom w Pułtusku.
Pierwszy przelew pieniężny z Ganderkesee z 1 kwietnia (w przeliczeniu na polską walutę) opiewał na kwotę 5.054,16 zł, drugi z 7 kwietnia – 16.966,69 zł, trzeci z 13 kwietnia – 7.613,95 zł, a czwarty z 20 maja – 11.113,36 zł. Kwestowanie zostało zapoczątkowane tuż po wideokonferencji Burmistrza Wojciecha Gregorczyka z Burmistrzem Ganderkesee – człowiekiem wielkiego serca i formatu – Ralfem Wesselem; rozmowa odbyła się 22 marca br. Łączna kwota pomocy udzielonej przez naszych niemieckich Przyjaciół stanowi aktualnie 40.748,16 zł i przełożyła się na wieloaspektową pomoc świadczoną przebywającym w naszej gminie obywatelom Ukrainy.
Hojność darczyńców umożliwiła sfinansowanie uchodźcom wielu najpilniejszych potrzeb egzystencjalnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku dzięki przekazanym kwotom był w stanie zapewnić realizację zakupów artykułów spożywczych, chemicznych, jak również w części pokryć koszty posiłków obiadowych przewidzianych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Ostatni przelew pomoże w zabezpieczeniu środków w formie dopłat – na pokrycie kosztów zakwaterowania w maju dla 170 uchodźców mieszkających w obiektach zbiorowego zakwaterowania.
Dziękujemy po raz kolejny naszym partnerom z Ganderkesee za wyrozumiałość, wspaniałomyślność i wielkoduszność z ich strony.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku