Przebudowa ulicy Krajewskiego (5)
Facebook
Facebook
YouTube

Trwa przebudowa ulicy Rafała Krajewskiego, przebiegającej w pobliżu Przedszkola Miejskiego Nr 4 oraz Żłobka Miejskiego. Wykonano w pełni pierwsze z zaplanowanych wyniesionych skrzyżowań – przy rozwidleniu z ulicą Łączną.
Z uwagi na częste pytania o cel stosowania i funkcjonalność wyniesionych skrzyżowań, przypominamy, iż tego typu skrzyżowania gwarantują poprawę bezpieczeństwa, co jest ważne ze względu na zlokalizowane przy tej ulicy dwie ww. placówki. Wyniesione skrzyżowania charakteryzują się podwyższeniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy jezdni. Celem takiego usytuowania jest wymuszenie maksymalnego spowolnienia ruchu kołowego – ograniczenia prędkości jazdy. Przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniach zostaną jednak wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, elementy świetlne, pulsacyjne, co ma poprawić lepszą widoczność w ich okolicach. Istotą projektu jest tzw. obszar oddziaływania przejść dla pieszych. Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę urządzeń, w tym: wyspy azylu, strefy oczekiwania, jak również obszary dochodzenia do przejścia i odcinki drogi po obu jego stronach o długości nawet do 100 metrów.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku