pracownicy przechodzący na emeryturę
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W środę, 30 września podczas Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku odbyła się uroczystość  pożegnania dwóch wieloletnich pracownic Urzędu Miejskiego w Pułtusku, które przeszły na emeryturę: Danuty Skrzypińskiej – kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich, zarazem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (36 lat pracy w Urzędzie Miejskim w Pułtuskim) oraz Marianny Bochenek – kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (23 lata pracy w UM w Pułtusku). Uroczystość była również okazją do złożenia podziękowań Ewie Bochenek – dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, która ze szkołą w Płocochowie związana jest od 1987 r., a 13 ostatnich lat pełniła funkcję jej dyrektora.

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz dziękując za wieloletnią pracę na rzecz Samorządu Gminy Pułtusk złożyli życzenia realizacji osobistych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań.

Wydział Edukacji i Promocji