PRACE PRZY BUDOWIE NOWYCH PRZEDSZKOLI MIEJSKICH 10
Facebook
Facebook
YouTube

W piątek, 28 czerwca 2024 r. odbył się odbiór częściowy inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego  Nr 5  w Pułtusku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”. Planowana data zakończenia zadania to III kwartał 2025 r., a dotychczasowe prace budowlane prowadzone są zgodnie
z harmonogramem. Wykonawcą inwestycji jest firma P.H.U. Budomur sp. z o.o. z Pułtuska. Wartość umowy z wykonawcą to 11 mln 562 tys. zł, w tym ponad 5  mln 579 tys. zł to dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zakres prac obejmuje w szczególności:

  • budowę nowego skrzydła przedszkola (co wzbogaci ofertę placówki o 100 miejsc przedszkolnych),
    w pełni dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, połączonego z istniejącym obiektem łącznikiem;
  • przebudowę istniejącego budynku, który ma być funkcjonalną całością z nowym skrzydłem budynku;
  • wyposażenie obiektu;
  • zagospodarowanie otoczenia przedszkola, przebudowę placu zabaw.

Trwają również intensywne prace związane z realizacją inwestycji pn. ,,Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku – etap I”. Wykonawcą jest firma BOMAR 2
z Sadownego.  Planowana całkowita wartość inwestycji to 9 mln  459  tys. zł, w tym 7 mln 998 tys. zł to dofinansowanie przyznane z Rządowego Funduszu  Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku budowane jest pięciooddziałowe przedszkole oraz zostanie zagospodarowany teren i będzie wykonany plac zabaw. Na parterze dwukondygnacyjnego budynku zlokalizowane będą 2 oddziały przedszkolne w 2 salach dydaktycznych, każdej z własnym zespołem sanitarnym, magazynem na pomoce dydaktyczne i leżaczki oraz 1 sala dla dzieci w wieku żłobkowym
z zapleczem sanitarnym i  magazynem, a ponadto strefa kuchenno-magazynowa, szatnia, zaplecze personelu. W budynku znajdzie się winda osobowa i gastronomiczna. Na piętrze zlokalizowane będą
m.in. 3 oddziały przedszkolne w salach z własnym zespołem sanitarnym, magazynem na pomoce dydaktyczne i leżaczki oraz dodatkowe zaplecze kuchni (rozdzielnia i zmywalnia), sala wielofunkcyjna, mogąca pełnić funkcję sali poznawania świata/terapii, pomieszczenia dla administracji.
Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2025 r.

Zdjęcia z drona : Robert Gorczyński,
Zdjęcia : Wydział Promocji, Kultury i Sportu,
Informacja: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych